لیست فروشگاه های صنایع دستی شهرستان گناباد

 
ردیف نام فروشگاه نوع محصولات  عرضه شده متراژ سابقه فعالیت نام و نام خانوادگی  مسئول فروشگاه شماره همراه مسئول فروشگاه آدرس
متنوع تخصصی
1 سفال نگین   انواع ظروف سفالی     حسن ترابی 09153751663 گناباد سه راهی مند
2 سفال زرین   انواع ظروف سفالی     حسین ترابی 7239831-0533 گناباد انتهای خ سعدی
3 سفالگری ترابی   انواع ظروف سفالی     حسن ترابی 09155339732 گناباد انتهای خ سعدی
4 سفال   انواع ظروف سفالی     محمد ترابی 09159344902 گناباد-سه رای مند
5 سفال ترابی   انواع ظروف سفالی     حسن ترابی 09155339732 گناباد سه راهی مند
6 سفال حیدری   انواع ظروف سفالی     رجبعلی حیدری مند 7254878-0533 گناباد –سه راهی مند
7 سفالگری   انواع ظروف سفالی     محمد تقوی 09153751037 گناباد-سه رای مند
8 سفالگری   انواع ظروف سفالی     جواد تقوی مند 09158970891 گناباد سه راهی مند
9 سفال هادی   انواع ظروف سفالی     هادی توسلی 7227588-0533 گناباد –سه راهی مند
10 پارچه بافی صنایع دستی       مریم شکاری 7333635-0533 گناباد-بیدخت
11 پارچه بافی شکاری   پارچه بافی سنتی     زهرا شکاری 7332216-0533 گناباد-بیدخت
12 پارچه سنتی   پارچه بافی سنتی     مریم رضایی 7333632-0533 گناباد-بیدخت
13 کاشی عبدی   کاشی هفت رنگ     علی عبدی شوارب 7333801-0533 گناباد –بیدخت
14 پارچه سنتی   پارچه بافی سنتی     نورعلی کارگر 09151521569 گناباد بیدخت
15 صنایع دستی صنایع دستی       کفاش   گناباد روستای ریاب
16 سفالگری   سفال     هماانفرادی 09155339732 گناباد –پاساز شریعت
17 مصنوعات چوبی   مصنوعات چوبی     مصباح 9157658979 گناباد –خ سعدی
18 صنایع دستی صنایع دستی       علی صادقی 09352657034 گناباد –پاساز نمازی
19 گلیم بافی   گلیم فرش گلیم     عذرا صفایی 09357227734 گناباد –پاساز شریعت
20 گلیم بافی   گلیم –تابلو فرش     عصمت فلاح 09155338267 گناباد –پاساز شهرداری
21   صنایع دستی       قربانیان   گناباد روستای ریاب
22     سفال     امیری 09155210979 گناباد  منطقه گدام
23     سفال     بیکی 09155335996  
24     سفال     مجید امیری 57231884  
25   صنایع دستی گلیم جاجیم     سمیه ملاامیری 09156641756 گناباد –بیدخت-
26 نمد   نمد     مهدی غلامزاده 09151145646 گناباد-میدان ازادی-سه راهی مند
27 سفال   سفال     امیری 09151372962 گناباد سه راهی مند
28     سفال     محمود ترابی   گناباد سه راهی مند
29     سفال     حسن جهاندیده   گناباد سه راهی مند
30     سفال     مهدی محمدی   گناباد سه راهی مند
31   صنایع دستی       طاهری 09153757121 گناباد بیدخت –پشت پاسگاه